Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΣΕΒ: Το παράδοξο της αύξησης στην κατανάλωση με μείωση των εισοδημάτων

«Καμπανάκι» από τον ΣΕΒ για την ανάκαμψη της οικονομίας το 2017. Η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων και η κατανάλωση πόρων που προέρχονται από ρευστοποιήσεις. Η υπερφορολόγηση έχει κοντά πόδια, προειδοποιεί.
H ιδιωτική κατανάλωση σε πραγματικούς όρους, έχοντας μειωθεί κατά -3,8% το γ’ τρίμηνο του 2015 λόγω και των capital controls, αυξήθηκε στο γ' τρίμηνο του 2016 κατά +5,7%, δημιουργώντας την προσδοκία ότι η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του δελτίο.
Οπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, μια προσεκτική ανάλυση των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων της ιδιωτικής κατανάλωσης δείχνει μία μείωση του καθαρού (μετά από φόρους και εισφορές) διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά -2,1%, όταν τα δύο αυτά μεγέθη, σε όλα τα προηγούμενα τρίμηνα, κινούνται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.
Η απόκλιση μεταξύ κατανάλωσης και διαθέσιμου εισοδήματος είναι ταυτόσημη με τη χειροτέρευση της ήδη αρνητικής αποταμίευσης. Πιθανότατα λοιπόν εντατικοποιείται η χρησιμοποίηση πόρων που έχουν ήδη αποσυρθεί στο παρελθόν από τις τράπεζες ή προέρχονται από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Ενδεχομένως, η απόκλιση μπορεί να αποτυπώνει και ένταση της φοροδιαφυγής, αφενός λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών και αφετέρου, λόγω της αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων από την εντονότερη χρήση καρτών στις συναλλαγές, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική και, εάν συνεχισθεί, δεν προοιωνίζει μία βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2017.

Για τη συνέχεια Euro2Day