Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Νέα δυσβάσταχτα βάρη για τους αγρότες από την υποχρεωτική πρόσληψη εργατών γης...Νέα δυσβάσταχτα βάρη για τους αγρότες από την υποχρεωτική πρόσληψη εργατών γης... 

Με την εγκύκλιο Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484 καταργείται η πληρωμή των αγρεργατών με εργόσημο.

Ο κάθε αγρότης θα πρέπει πλέον να λάβει αριθμό ΕΦΚΑ να καταγράφει στο βιβλίο κάθε εργάτη, ακόμα και αυτόν που ήρθε για μια μέρα. (Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία προσλήψεως - απολύσεως με αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και τα εξοντωτικά πρόστιμα αν αργήσει έστω μία μέρα)

Οι πληρωμές των εργατών θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπέζης, αλλιώς δεν θα αναγνωρίζονται (θα μπορεί να πάει ο εργάτης στα δικαστήρια και να ισχυρισθεί ότι δεν πληρώθηκε;) Οι αγρότες, πλέον, θα πρέπει να πληρώνουν 14 μισθούς τον χρόνο (ή ό,τι αντιστοιχεί για τις μέρες που εργάσθηκε ο εργάτης). Έτσι, θα πρέπει να υπολογίζεται δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων.

Οι αγρότες θα πρέπει και κάθε μήνα να αποδίδουν φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστική εισφορά για τους εργάτες κλπ.
Δημιουργούνται, λοιπόν, άπειρες θέσεις για φοροτεχνικούς και τεράστιο κόστος, τόσο σε €, όσο και σε χρόνο για τους αγρότες.

Είναι πολύ εύκολο για τους κατοίκους της πόλης να πουν: επιτέλους! Αυτά τραβάμε και στα δικά μας μικρά μαγαζιά...

Όμως, όποιος γνωρίζει την πραγματικότητα στην επαρχία, μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι τα μέτρα αυτά θα ωθήσουν τους περισσότερους αγρότες αρχικώς στην παρανομία και τελικώς στην εξαθλίωση.

Αυτή η κυβέρνηση, μαζί με όλα τα άλλα θα χρεωθεί την απόλυτη καταστροφή του αγροτικού τομέα!

Από τη σελίδα στο Φ/Β ΛΑΧΑΝΑΚΗΠΟΣ