Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Τό "ΟΧΙ" δέν ελέχθη ποτέ, αλλά εγράφη είς στήλην τής "Κ" διά πρώτην φοράν, τόν Οκτώβριον τού 1940

ΑΡΧΙΚΉ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"
 28 OKTΩBPIOY 1950.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" 
28 OKTΩBPIOY 1999.


ΣΕ ΜΑΣ -ΤΟ ΛΑΟ- ΔΕΝ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΕΤΙΣΜΑΤΑ....

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ "Κ"

[ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ]