Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΣ τις πλάνες της "Μεταπατερικής" "Θεολογίας": α) Που είναι η Εκκλησία, ποιοι είναι έξω και αποκομμένοι από Αυτήν; β) Μπορούν οι Αιρετικοί να αποκαλούνται "Χριστιανοί";

Σχόλιο: Πληροφορούμαστε ότι ο συγγραφέας του παρόντος εξαιρετικού κειμένου είναι και αυτός διωκόμενος από την Μονή του (την Ι.Μ.Κουτλουμουσίου Αγ.Όρους), και ότι προφορικά του ζήτησαν μέχρι τέλους του χρόνου (με το παλαιό ημερολόγιο) πρέπει να αποχωρήσει από το κελί του.

Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο μοναχός, πιστεύουμε ότι θα στηριχτεί στις διατάξεις του Καταστατικού χάρτη του Αγίου Όρους και θα αρνηθεί. Το Άγιο Όρος να εγκαταλείψουν οι μοναχοί που κατάντησαν businessmen, τα "κοπέλια" του αιρετικού Βαρθολομαίου. 
Τους προειδοποιούμε ότι για κάθε δίωξη, θα απαντάμε αποκαλύπτοντας και ένα ακόμη σκάνδαλο.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Μετά λύπης μας παρατηρούμε ότι στις ημέρες μας διδάσκεται, όπως ποτέ άλλοτε, η Μεταπατερική θολολογία! Διάφοροι Οικουμενιστές θεολόγοι-θολολόγοι, διδάσκουν ότι θέλουν, και όπως θέλουν, με κίνδυνο να ξεχάσουμε και αυτά τα ολίγα που ξέρουμε. 

Μπροστά σε αυτό το αδιαμφισβήτητο γεγονός, εμείς θα επικαλεστούμε τους Αληθινούς Θεολόγους και Απλανείς Οικουμενικούς Πατέρες μας, κάνοντας ορισμένες απλές διευκρινήσεις. 

α) Ερώτηση : Που είναι η Εκκλησία, ποιοι είναι μέσα και ενσωματωμένοι με Αυτήν, και ποιοι είναι έξω και αποκομμένοι από Αυτήν

β) Ερώτηση : Ποιοι είναι και λέγονται Χριστιανοί, ποιοι είναι και λέγονται Αιρετικοί ; 

α) Απάντηση : 
Σύμφωνα πάντοτε με την Ιερά διδασκαλία των Απλανών Αλάθητων, και Θεοδίδακτων Οικουμενικών Διδασκάλων μας, 
Εκκλησία είναι εκεί που είναι και οι λόγοι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Εκεί που είναι οι αποφάσεις των εγκεκριμένων Οικουμενικών και Τοπικών Οικουμενικού κύρους Συνόδων, και οι Ιεροί Κανόνες αυτών. 
Μέσα στην Εκκλησία και ενσωματωμένοι με Αυτήν είναι όσοι αποδέχονται, και πιστεύουν, με λόγο, με έργο και με γράμμα, τους λόγους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, όλες τις αποφάσεις των εγκεκριμένων Οικουμενικών και Τοπικών Οικουμενικού κύρους Συνόδων, και Ιερών Κανόνων αυτών. Αυτοί είναι και λέγονται Χριστιανοί. 

Έξω από την Εκκλησία και αποκομμένοι από Αυτήν είναι όσοι δεν αποδέχονται, και δεν πιστεύουν, με λόγο με έργο και με γράμμα, τους λόγους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, όλες τις αποφάσεις των εγκεκριμένων Οικουμενικών και Τοπικών Οικουμενικού κύρους Συνόδων, και Ιερών Κανόνων αυτών. Αυτοί είναι και λέγονται Αιρετικοί. Ο τρόπος εισόδου και ενσωματώσεως με την Εκκλησία, και ο τρόπος εξόδου και αποκοπής από την Εκκλησία, δεν είναι διαφορετικός για τους Επισκόπους και τον Κλήρο, διαφορετικός για τους Μοναχούς και τους λαϊκούς, και διαφορετικός για τους αιρετικούς, τους άπιστους, τους άθεους κλπ, αλλά είναι ο ίδιος τρόπος, για όλους τους ανθρώπους είς όλους τους Αιώνας. 

β) Απάντηση : 
Σύμφωνα πάντοτε με την Ιερά διδασκαλία των Θεόπνευστων Οικουμενικών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, οι Χριστιανοί είναι και λέγονται Χριστιανοί, και δεν είναι και δεν λέγονται Αιρετικοί, οι Αιρετικοί είναι και λέγονται Αιρετικοί, και δεν είναι και δεν λέγονται Χριστιανοί. 
Χριστιανοί είναι και λέγονται, όσοι είναι βαπτισμένοι με την Ορθόδοξη Πίστη της Εκκλησίας, και συγχρόνως διαφυλάττουν ακέραια και απαράλλαχτη εις την ζωή τους την Πίστη αυτήν.
Αιρετικοί είναι και λέγονται, όσοι δεν είναι βαπτισμένοι με την Ορθόδοξη Πίστη της Εκκλησίας, ή όσοι είναι βαπτισμένοι με την Ορθόδοξη Πίστη της Εκκλησίας, αλλά συγχρόνως δεν διαφυλάττουν ακέραια και απαράλλαχτη εις την ζωή τους την Πίστη αυτή. Στο Ορθόδοξο Δόγμα, οι Όροι Ορθόδοξος - Χριστιανός ταυτίζονται. 
Δεν υπάρχει, και δεν μπορεί να υπάρχει, Αιρετικός - Χριστιανός, διότι οι παμπάλαιοι Αιρετικοί είναι αβάπτιστοι λαϊκοί , και δεν είναι και λέγονται Χριστιανοί. 
Οι δε τωρινοί βαπτισμένοι Χριστιανοί, που έχουν την Αιρετική Οικουμενιστική Πίστη, είναι ομοίως Αιρετικοί, και δεν είναι και λέγονται Χριστιανοί. 

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός 
Κάθισμα Αγίου Νικολάου