Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΣτΕ: Νομιμοποιεί την κρυφή κάμεραΙδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με τη χρήση της κρυφής κάμερας.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε µε την 1788/2016 απόφασή του πως δεν θεωρείται αθέµιτη η χρήση δεδοµένων κρυφής κάµερας και η µετάδοσή τους από εκποµπή, στην περίπτωση που εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον.

Στην επίµαχη περίπτωση, το ρεπορτάζ αφορούσε την παρασκευή τυριού
γαλακτοκοµικής εταιρείας µε έδρα τα Τρίκαλα µε γάλα από τη Βουλγαρία. Σηµειώνεται πως το ΕΣΡ είχε επιβάλει πρόστιµο σε βάρος του τηλεοπτικού σταθµού που προέβαλε την εκποµπή, το οποίο ακυρώθηκε από το ΣτΕ.

tilegrafima.gr