Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς του Σώρρα


Αγαπητοί φίλοι,
επιστολή οπαδούς σώρραΤον τελευταίο καιρό σας έχουν φλομώσει με ένα σορό ψέματα σχετικά με τα πιστωτικά έσοδα του κράτους, τα οποία εμφανίζονται στα τελευταία δύο χρόνια σε δυσθεώρητα ύψη, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 600 δις ευρώ.
Οι καθοδηγητές σας βάλθηκαν να σας πείσουν –και δυστυχώς το κατάφεραν ως έναν βαθμό- ότι πρόκειται για τα 600 δις του Σώρρα.
Ας δούμε όμως σε τι συνιστούν αυτά τα ποσά, για τα οποία οι επιτήδειοι καθοδηγητές σας, σας πληροφορώ, ότι έχουν πλήρη γνώση και σκόπιμα σας εξαπατούν.
Πρόκειται για πιστωτικά έσοδα βραχυχρόνιου δανεισμού σε eurocommercial papers και repos. Τι είναι όμως τα πιστωτικά έσοδα; Τα πιστωτικά έσοδα είναι δάνεια, που συνάπτει το ελληνικό δημόσιο, για να χρηματοδοτεί τις τρέχουσες κρατικές δαπάνες.  Ρέπος είναι όταν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δανείζεται χρήματα για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας, χρησιμοποιώντας ως ενέχυρο
χρεόγραφα από το χαρτοφυλάκιό του. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για χαρτιά με λήξη λίγων εβδομάδων, που ανακυκλώνουν το χρέος της κυβέρνησης από τα αρπαγμένα ταμεία των νοσοκομείων, πανεπιστημίων, κοκ.
Έχουν αρπάξει περίπου 44 δις ευρώ. Έναντι αυτών έχουν δώσει κάτι παλιόχαρτα χωρίς αντίκρισμα, που οι φορείς δεν έχουν καν τη δυνατότητα εκποίησης στη δευτερογενή αγορά. Τα παλιόχαρτα ανανεώνονται κάθε λίγες εβδομάδες γι’ αυτό και το αρχικό χρέος των 15 δις έχει φτάσει να εξυπηρετείται με πάνω από 676 δις ευρώ!!!
Πώς και πότε ξεκίνησε αυτή η λεηλασία; Την πρακτική αυτή την ξεκίνησε ο Σαμαράς το 2014 και ο ΣΥΡΙΖΑ την έφτασε σ’ αυτό το δυσθεώρητο ύψος. Ήδη από το 2012 τα πιστωτικά έσοδα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού (ΓΚΠ), είχαν ανέλθει στο πρωτοφανές ποσό των 130,5 δις ευρώ. Η κυβέρνηση Τσίπρα επίσης, ήδη από τον Μάρτιο του 2015 αναγκάστηκε να προβεί σε επιπλέον 49,4 δις swaps από τη Γενική Κυβέρνηση για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, αφού το αντίστοιχο κονδύλι το είχε υφαρπάξει για να πληρωθεί το ΔΝΤ.
Αυτή την πράξη την έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο κ. Πέτρος Μηλιαράκης, νομικός σύμβουλος της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή Αντι-Θέσεις του Γιώργου Σαχίνη στο Κρήτη TV.
Ξαναλέμε ότι το swap αυτό δεν περιορίζεται απλά με την αρπαγή των ταμειακών διαθεσίμων από Ασφαλιστικούς Φορείς (ΑΦ), ΝΠΔΔ, ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, κοκ.), αλλά και με δέσμευση μελλοντικών εσόδων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως π.χ. μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Καταλάβατε τώρα τι κομπίνα έχει παιχθεί εις βάρος της χώρας μας; Ποιός κερδοσκόπος δεν θα άρπαζε την ευκαιρία; Αρκεί βεβαίως να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον στα επόμενα 5 έτη, ότι κι αν γίνει, ότι κι αν συμβεί στην Ελλάδα, στα πράγματα θα βρίσκεται φιλικό πολιτικό προσωπικό που θα εγγυάται την είσπραξη αυτού του swap. Τώρα, όποιος αφελής θέλει να πιστεύει ότι από αυτή τη «μπίζνα» δεν επωφελήθηκαν κομματικά ταμεία και δεν λαδώθηκαν τσέπες πολιτικών, μπορεί να συνεχίσει να το πιστεύει.
Να λοιπόν τι ακριβώς είναι εκείνα τα περιβόητα 600 δις που σας λένε οι επιτήδειοι καθοδηγητές σας ότι πρόκειται, δήθεν, για τα λεφτά του Σώρρα. 694.206.470.059,16, μείον 97.153.994.700,95 από τη χρήση του 2014, μας κάνουν 597.052.475.358,21 ευρώ.
Τα ποσά αυτά πιστοποιούνται και από την επίσημη έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου επί του απολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
Το Ελεγκτικό Συμβούλιο τι μας λέει;
«Τα πιστωτικά έσοδα (δανεισµός) παρουσιάζουν αύξηση, σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, κατά € 675.088.655.321,21, ανερχόμενα συνολικά σε €771.074.655.321,21. Η σηµαντική απόκλιση των πιστωτικών εσόδων από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δια του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆.Η.Χ.), προέβη, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση οικονομικού έτους, σε (µη προβλεφθείσα στον προϋπολογισµό) σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς µε τους φορείς που µετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο ΝΠ∆∆ και Ασφαλιστικών Φορέων», του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συµφωνίες επαναγοράς αποτελούν χρηματοοικονομικό εργαλείο, που χρησιμοποιείται από τη διοίκηση προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας. Κατά συνέπεια, αποτελεί βραχυπρόθεσμο εσωτερικό δανεισµό, στον οποίο µετέχουν οι φορείς του ∆ηµοσίου και δεν προσµετράται στο επίσηµο χρέος. Για τη χρήση 2015, ως προς τις πράξεις πώλησης τίτλων µε συµφωνία επαναγοράς, προϋπολογίστηκε ποσό € 44.000.000.000,00, πλην όµως το ποσό των πράξεων αυτών ανήλθε σε 694.206.470.059,16, έναντι ποσού € 97.153.994.700,95 στη χρήση 2014 (αύξηση κατά 614,54%). Εν προκειµένω, πάντως, δεν προκύπτουν µε ακρίβεια ούτε οι φορείς, οι οποίοι συµµετέχουν στον εν λόγω βραχυπρόθεσµο δανεισµό, ούτε που διοχετεύτηκε η ρευστότητα που προκλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις. Ως προς το πρώτο ζήτηµα µε το 59488/08.09.2016 έγγραφο της 7ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τον Ο∆∆ΗΧ, ζητήθηκε αναλυτική κατάσταση των φορέων που συµµετέχουν στο «κοινό κεφάλαιο» και εποµένως στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό, αλλά µε την 1648/13-09-2016 απαντητική του επιστολή ο Ο∆∆ΗΧ δεν παρείχε επαρκή πληροφόρηση».
Εμείς επιμένουμε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι ισάξιο με την απάτη του PSI, διότι, πρώτο, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αρπάζει από τα ταμεία των Ασφαλιστικών και των ΝΠΔΔ και διότι, δεύτερον, οι κινήσεις αυτές -που φυσικά έγιναν στα μουλωχτά και ερήμην των Διοικήσεων των καταληστευμένων Οργανισμών- είναι πέρα για πέρα παράνομες.
Γιατί ο υποτιθέμενος Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν επιλαμβάνεται; Γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρεμβαίνει; Η μάλλον, απ’ ότι είδαμε, το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε πράγματι εξηγήσεις, αλλά απάντηση δεν πήρε.
Αγαπητοί φίλοι της Ε.ΣΥ. Οι καθοδηγητές σας τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Παρ’ όλα αυτά όμως, όχι μόνο τα κάνουν «γαργάρα», φτάνουν επί πλέον και στο σημείο να εκμεταλλεύονται την συμπτωματική ταύτιση των δυσθεώρητων αυτών πιστωτικών εσόδων με τα υποτιθέμενα 600 δις του Σώρρα, για να σας ρίξουν στάχτη στα μάτια.

ΥΓ. Παρακαλώ όλους όσους διαβάσουν αυτή την επιστολή, να την αναπαράξουν με κάθε μέσο, κοινοποιώντας την όπου μπορούν, ώστε να φτάσει σε όσα περισσότερα χέρια οπαδών του Σώρρα, μήπως και ξεστραβωθούν κάποιοι και καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με το τσίρκο που έστησε ο Σώρρας και τα λαμόγια του.

Γιώργος Ιεροδιάκονος
Συγγραφέας
Μέλος της Π.Γ. του ΕΠΑΜ