Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Δεκάδες σκιώδεις προσλήψεις στη Βουλή

Σε εποχές όπως η σημερινή κατά την οποία η κρίση μαίνεται, η ανασφάλεια κυριαρχεί και η ανεργία, ειδικά η μακροχρόνια, δοκιμάζει ανθρώπινες αντοχές και πληγώνει την αξιοπρέπεια, η είδηση πως κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να βρουν δουλειά, μόνο χαρά μπορεί να προκαλέσει. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και αυτή η χαρά σκιάζεται, όπως συμβαίνει με τις δεκάδες προσλήψεις οι οποίες καταγράφονται αυτούς τους μήνες στο Κοινοβούλιο. Τόσο ο αριθμός όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποθέσεων δεν στέλνουν θετικά μηνύματα για τον Ναό της Δημοκρατίας. Οπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς που σε λίγα 24ωρα ολοκληρώνεται, σημειώνονται προσλήψεις με ρυθμούς σχεδόν 12 κάθε μήνα. Πρόκειται όχι για προσλήψεις μονίμου προσωπικού, αλλά για σύναψη συμβάσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), μερικής απασχόλησης. Οι προσλαμβανόμενοι θα έχουν υποχρέωση εργασίας, κατά κανόνα, πέντε ώρες ημερησίως, για ένα έτος.
Ο λόγος γίνεται (έως και τις πρώτες ημέρες Δεκεμβρίου, καθώς έως τότε υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) για 59 περιπτώσεις ΙΔΟΧ και για 15 μετακλητούς υπαλλήλους, σε γραφεία πολιτικών προσώπων. Ως πλέον «παραγωγικές» ημέρες φαίνεται πως ήταν η 2/12, καθώς δημοσιεύθηκαν οκτώ προσλήψεις, η 28/11 με 11 προσλήψεις, η 3/8 με 14 περιπτώσεις ΙΔΟΧ, η 11/7 με εννέα, και η 3η Ιουνίου με άλλες οκτώ, επίσης ορισμένου χρόνου.

Για τη συνέχεια Kathimerini