Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Οι τραπεζίτες καταβρόχθισαν μια Φινλανδία κι ένα Λουξεμβούργο

 του Λεωνίδα Βατικιώτη
Οι τραπεζίτες καταβρόχθισαν μια Φινλανδία κι ένα ΛουξεμβούργοΣοκαριστικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε έκθεση του Transnational Institute για τη «βιομηχανία διάσωσης τραπεζών» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά: Από το 2008 ως το 2015 τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν 747 δισ. ευρώ για να σώσουν τις τράπεζες, ανακε­φαλαιοποιώντας τις ή παρέχοντας ρευστό­τητα κι επιπλέον 1,19 τρισ. υπό τη μορφή εγγυήσεων ή ανάληψης υποχρεώσεων. Το πιο εντυπωσιακό; Μέχρι και τον Οκτώβριο στεθούν 8 δισ. ευρώ που έδωσε η ιταλική κυβέρνηση για τη διάσωση της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena.

Για να υπάρχει ένα μέ­τρο σύγκρισης τα 213,2 δισ. που καταβρόχθισαν οι απο­τυχημένοι τραπεζίτες στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, δι­ασώζοντας γύρω στα 150
χρηματοπιστωτικά ιδρύμα­τα, ισούνται: με το ΑΕΠ της Φινλανδίας και του Λουξεμ­βούργου από κοινού ή με τη συνολική ετήσια εκπαιδευ­τική δαπάνη που καταβάλ­λουν οι χώρες Γερμανία, Ιταλία, Δανία και Τσεχία ή με το άθροισμα του ετήσι­ου υγειονομικού κόστους των χωρών Ισπανία, Σουηδία, Αυστρία, Ελλάδα και Πολωνία!

Η οριστική και αμετάκλητη απώλεια των χρημάτων των φορολογουμένων προήλθε από την πώληση μετοχών ή άλλων στοιχεί­ων ενεργητικού των τραπεζών που κατεί­χαν τα κράτη με ζημιά. Δηλαδή σε τιμή χα­μηλότερη απ’ αυτή της αγοράς. Κι όποιος πάλι δεν καταλαβαίνει, μπορεί να ρωτήσει τον Γιώργο Σταθάκη ή τον Ευκλείδη Τσακα­λώτο που προώθησαν άρον-άρον την τρί­τη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τον Δεκέμβριο του 2015, προκαλώντας τερά­στιο οικονομικό κόστος στο ελληνικό δη­μόσιο, μόνο και μόνο για να χαθεί η δυνα­τότητα εθνικοποίησης των τραπεζών. Μό­νο και μόνο δηλαδή για να είναι σίγουροι οι τραπεζίτες ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν ό,τι υφάρπαξαν από τον κρατικό προϋπο­λογισμό. Σε αυτή τη λεηλασία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί…

Στο επίκεντρο της σπουδαίας,και ασυ­νήθιστα διαφωτιστικής αυτής έκθεσης βρί­σκεται μια εξ ίσου παρασιτική βιομηχανία που θησαύρισε από τις «διασώσεις»: Κορ­μός της είναι οι τέσσερις μεγάλες λογιστι­κοελεγκτικές εταιρείες (Ernst & Young, Deloitte, KPMG και PWC), που λειτουρ­γούν ως ντε φάκτο ολιγοπώλιο. Στη σκιά τους ανθούν κι άλλες εταιρείες συμβού­λων που αμείβονται με ιλιγγιώδη ποσά, όπως η Lazard, ακόμη κι όταν οι συμβου­λές τους είναι τόσο κακές που προκαλούν απώλειες δισ. ευρώ στα κράτη. Συνέβη για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου η Lazard παρότι για μια εργασία 3 ημερών αμείφθη­κε με 5 εκ. ευρώ παρέλειψε να δει ένα χρέ­ος της ABN AMRO, που η εκ των υστέρων ταυτοποίησή του επέβαλε στην ολλανδι­κή κυβέρνηση νέα ένεση ρευστού ύψους 6,5 δισ. ευρώ! Η Lazard, την οποία χρυσο­πληρώνει και το ελληνικό δημόσιο από την εποχή που υπουργός Οικονομικών ήταν ο Γ. Παπακωνσταντίνου, ουδέποτε αναγνώ­ρισε το λάθος της…

prin.gr