Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Φορολογικό «σαφάρι» σε 84 χώρες: Στο μικροσκόπιο ακίνητα, μετοχές, ομόλογα και καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Από «κόσκινο» περνά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) την ακίνητη περιουσία Ελλήνων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις 84 χώρες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο έλεγχος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ενώ από το μικροσκόπιο της ΓΓΔΕ θα περάσουν και τα εισοδήματα που προέρχονται από την ενοικίασή τους, ερευνώντας παράλληλα εάν έχουν δηλωθεί τα χρήματα για την αγορά των εν λόγω ακινήτων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην περίπτωση που σε μια χώρα ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα είναι 10% πρέπει να πληρώσει και στην Ελλάδα φόρο ή τη διαφορά, καθώς ο πρώτος φορολογικός συντελεστής στην χώρα μας για τα εισοδήματα από ακίνητα είναι 15%.


Για παράδειγμα εάν κάποιος είχε εισοδήματα της τάξης των 10.000 ευρώ και πλήρωνε στη χώρα όπου βρίσκεται το φόρο ακινήτων 10%, δηλαδή 1.000 ευρώ, έπρεπε να καταβάλει στην Ελλάδα επιπλέον 5% φόρου ή 500 ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την Καθημερινή, η εφορία θα ελέγξει εάν τα ακίνητα αυτά αγοράστηκαν με χρήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με τη χρονολογία απόκτησης του ακινήτου, καθώς υπάρχει το θέμα παραγραφής, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις και επί της ουσίας δεν δικαιολογείται η αγορά του ακινήτου θα καλούν τους φορολογούμενους για εξηγήσεις και θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Εκτός όμως από τα στοιχεία ακινήτων οι 84 χώρες θα ανταλλάσουν πληροφορίες που αφορούν μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία, καταθέσεις και ασφαλιστήρια συμβόλαια.

koutipandoras.gr