Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΕΟΑΡΙΣΤΕΡΑ


Η σημερινή νεοαριστερά είναι σύμμαχος της νεοφιλεύθερης παγκοσμιοποίησης, στηριζόμενη σε μειοψηφίες διαβρωτικές των
εθνικών κοινωνιών. 

Στην ουσία ταυτίζεται απόλυτα με τις επιδιώξεις της διεθνούς ολιγαρχίας, που είναι η διάλυση των εθνικών κρατών, γι' αυτό και ενισχύεται από την τελευταία οικονομικά και επικοινωνιακά.

Ο βασικός στόχος της νεοαριστεράς, μετά την αποτυχία του υπαρκτού σοσιαλισμού, είναι πλέον η προσωπική εξουσία και ο προσωπικός πλουτισμός με κάθε τρόπο, γι' αυτό και δεν την «χαλάει» καθόλου η αγριότητα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα, αυτή η αγριότητα, της δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζεται ως προστάτης των μειοψηφιών, για τα δικαιώματα των οποίων και ΜΟΝΟ κόπτεται.

Πίσω από αυτή τη διαπίστωση, αναδύεται η πραγματική σύγκρουση που σοβεί στο παρασκήνιο και θα γίνει πιο έντονη στο μέλλον. Αυτή μεταξύ οργανωμένων μειοψηφιών, που δεν θέλουν οργανωμένες εθνικές κοινωνίες και των ανοργάνωτων μέχρι τώρα εθνικών πλειοψηφιών. Η δε οικονομική ολιγαρχία, επειδή γνωρίζει ότι ποτέ η πλειοψηφία δεν θα ενέκρινε τα σχέδιά της, γι' αυτό ενισχύει και χρησιμοποιεί τις οργανωμένες μειοψηφίες, για να ελέγχει τις ανοργάνωτες πλειοψηφίες.