Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Σε κατεπείγον νομοσχέδιο για την Αλιεία, 5 εκπρόθεσμες τροπολογίες για τη χρηματοδότηση κομμάτων, τη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το αφορολόγητο κλπ


Σύμφωνα με το άρθρο 74 του συντάγματος, “Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση. Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια”. Παρα ταύτα όμως, σήμερα, η ολομέλεια της βουλής ψηφίζει για άλλη μια φορά νομοσχέδιο που εμπεριέχει 5 άσχετες και εκπρόθεσμες τροπολογίες.
Σύμφωνα με τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, η σημερινή νομοθετική εργασία, αφορά τη “Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο»”, το οποίο μάλιστα εισήχθη με κατεπείγουσα διαδικασία. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο βασικός προγραμματισμός ορίζει την έναρξη της συζήτησης στις 10:00 και τη λήξη της στις 17:00, προκειμένου έως τις 18:00 να έχουν ολοκληρωθεί οι ονομαστικές ψηφοφορίες, εφόσον υποβληθούν αντίστοιχα αιτήματα.
Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο», βάζει στο στόχο τη μείωση του λαθρεμπορίου ψαριών και τις ολέθριες πρακτικές αλιείας (δεν διευκρινίζει ποιες ακριβώς εννοούν). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και  με το άρθρο 8, επιχειρείται να μπει φραγμός στο άναρχο καθεστώς. Πρόκειται ουσιαστικά για το Γενικό Συμβούλιο Αλιείας που πλέον με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετατρέπεται σε Γενική Επιτροπή Αλιείας και εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή. Το νομοσχέδιο αυτό έχει τη σημασία του για τους ψαράδες κυρίως των ακριτικών νησιών και του Έβρου αλλά και γενικότερα για όσους ψαρεύουν σε θαλάσσιες περιοχές, που γειτνιάζουν με ξένα κράτη ή σε διεθνή ύδατα.
Η Γενική Επιτροπή Αλιείας δεν περιλαμβάνει τον όρο «συνδέοντα ύδατα», αλλά κατά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στοχεύει στην εξασφάλιση των θαλάσσιων πόρων με το άρθρο 2 και στη βιώσιμη ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Με το άρθρο 5 μάλιστα έχει ως βασικό στοιχείο την περιφερειακή προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας και τις υδατοκαλλιέργειες.
Πάντως την ίδια ώρα προβλέπεται με το άρθρο 18 και η δυνατότητα αλίευσης μη συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή αλιέων, που ψαρεύουν στην Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώ εισάγεται με το άρθρο 19 και η έννοια της διαιτησίας για όλες τις περιπτώσεις, που δεν προβλέπεται παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
1. Η πρώτη αφορά τη τροποποίηση του άρθρου 15 του πολύ πρόσφατου νόμου 4472/2017 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο” (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) σε ότι άφορα το αφορολόγητο. Συγκεκριμένα, γίνεται πρόβλεψη ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το
οικονομικό έτος 2019) κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, η όποια αλλαγή στο ύψος της μείωσης του αφορολογήτου προϋποθέτει συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η τροπολογία είναι του Υπουργειου Οικονομικων και έχει αριθμό 1058/64 8.6.2017 
2. Η δεύτερη αφορά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με αυτήν, γίνεται εξάλειψη της ημερομηνίας επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η οποία αναφερόταν στο πολυνομοσχέδιο που ψήφισε στις 19 Μαΐου και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία ορίζεται ρητά ότι προϋπόθεση για την επαναφορά τους είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.
Αυτό σημαίνει ότι εάν κατά την κρίση των δανειστών, έως τον Αύγουστο του 2018 η κυβέρνηση δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα, οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της νέας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, θα γίνονται και μετά το 2018 στο περιοριστικό περιβάλλον των μνημονιακών νόμων, που απαγορεύουν το ύψος του κατώτατου μισθού να συνομολογείται από τη ΓΣΕΕ και τις οργανώσεις των εργοδοτών. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει αριθμό 1059/65 8.6.2017
3. Η τρίτη αφορά το πάγωνα των συντάξεων έως το τέλος του 2022. Συγκεκριμένα, με την υπόψη τροπολογία, μετατίθεται για την 01-01-2023 από την 01-01-2022 που ισχύει, η έναρξη αναπροσαρμογής (αύξησης) των κύριων συντάξεων με κ.υ.α., βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Όπως διευκρινίζεται, από την προτεινόμενη διάταξη, επέρχεται επί του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ-ΝΠΔΔ επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό-φορέας Γενικής Κυβέρνησης) εξοικονόμηση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 250 εκατ. ευρώ περίπου, από τη μετάθεση κατά ένα ακόμη έτος του χρόνου αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει αριθμό 1060/66 8.6.2017 
4. Η τέταρτη αφορά τη τροποποίηση διατάξεων του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν και ρυθμίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση κομμάτων. Με την τροπολογία απαγορεύεται η εκχώρηση/ενεχύραση ποσοστού πάνω από το 50% της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η εκχώρηση / ενεχύραση κρατικής χρηματοδότησης που αφορά σε οικονομικό έτος μεταγενέστερο του έτους χορήγησης του δανείου.Η ίδια τροπολογία καθιστά υπόχρεο τον (υποψήφιο) βουλευτή και ευρωβουλευτή για την γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έξοδα και οι δαπάνες του. Μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή είχαν τα τραπεζικά ιδρύματα. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει αριθμό 1061/67 8.6.2017 
5. Η πέμπτη και τελευταία, άφορα τη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Η τροπολογία είναι του Υπουργειου Οικονομικων και έχει αριθμό 1062/68 8.6.2017 

ΣΧΕΤΙΚΑ
Και ένα απόσπασμα από τη “Μαύρη Βίβλο της Ντροπής”, της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου του ΣΥΡΙΖΑ:
“«ΑΠΟΦΑΣΙΖOΜΕΝ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝ!»
.
η Βουλή, ή ακριβέστερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ιδίως μετά το 2010, έπαιρνε ιλιγγιώδεις αποστάσεις από την ουσία της δημοκρατίας, κρατώντας μόνο τα προσχήματα, τους τυπικούς κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Στη διετία 2012-2014, μάλιστα, η νέα κυβέρνηση άρχισε -με ρυθμό που πυκνώνει, να μη σέβεται ούτε τους κανόνες αυτούς.
Απ’ αυτή τη σκοπιά η κατάθεση αιφνιδιαστικών τροπολογιών, ενίοτε μάλιστα στο «παρά ένα» της ψήφισης νομοσχεδίων ή σε άσχετα νομοσχέδια, είναι η κορυφή του παγόβουνου, φαινομένου που πλέον έχει παροξυνθεί. Αναφέρομαι στη συνειδητή απαξίωση της Βουλής από την κυβέρνηση, στην προσπάθεια να υπαχθεί η Βουλή απευθείας στον πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο (ή στον γενικό γραμματέα του, τον αλήστου μνήμης κ. Μπαλτάκο) και τελικά στην ακύρωση ακόμα και της τυπικής διαβούλευσης, προκειμένου να επιβληθεί χωρίς προσκόμματα η θέληση της κυβέρνησηςεπί της Βουλής. Και κάθε περαιτέρω ελαχιστοποίηση της διαβούλευσης, όπως εν προκειμένω οι υπουργικές τροπολογίες που «εξυπηρετούν» οικονομικά συμφέροντα και ομάδες-στόχους φιλικές προς την κυβέρνηση, σημαίνει λιγότερο κοινοβουλευτική και περισσότερο κυβερνητική/ολιγαρχική λειτουργία του πολιτεύματος – τη συρρίκνωση, μέχρι εξαφανίσεως, και της όποιας εναπομείνασας αντιπροσωπευτικής λειτουργίας.”