Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ασφαλίζεστε τώρα, όλοι ανεξαιρέτως, μέχρι 14.07.17 χωρίς πρόστιμο.

ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ –ΔΤ 576/22.06.2017

Έγινε αντιληπτό ότι δεν μπορεί να παρακωλύει η Δημόσια Αρχή την συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών, ιδιοκτήτη οχήματος και ασφαλιστικής εταιρείας.
Επίσης ο στόχος, ρυάκι, εσόδων στις ασφαλιστικές που ήταν από την εποχή του Σκοδρά και Στουρνάρα, ελευθερώνεται με διπλή τριπλή στόχευση προστίμου και μη προστίμου για όσα θα ασφαλιστούν μέχρι τις 14.07.17.
Το σύστημα άνοιξε ασφαλίζεστε τώρα, όλοι ανεξαιρέτως, μέχρι 14.07.17 χωρίς πρόστιμο.
Η διπλή τριπλή εφαρμογή είναι πρότυπο στα καρκινικά τέστ.
Ο στόχος, δια εκβιασμού, κρατικής υποστήριξης ιδιωτικής εμπορικής δραστηριότητας επετεύχθη Θανάση και ας άργησε.