Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

"Διεκδικοῦμε,ἕναν κόσμο μέ πολλούς κόσμους",εἶπαν στήν ἐκδήλωσιν τοῦ ΚΕΘΙ (ΥΠΕΣ) γιά τούς τρανσέξουαλς ! Ὅποιος κατάλαβε ...κατάλαβε...

Τό ξέρετε πώς ὑπάρχει καί διεθνής ἡμέρα τράνς ὁρατότητος; Ἀλλοίμονον,ἔ; Καί τό ὑπουργεῖον τοῦ τσυριζα δέν τά περνᾶ στό ντούκου κάτι τέτοιο,γι'αὐτό καί διοργάνωσε τήν ἡμερίδα. Γιά νά ἐνημερώσῃ γιά τά βάσανα τῶν ἀνθρώπων ! Ὄχι,τῶν ἑκατομμυρίων πολιτῶν τῆς χώρας πού ἐδῶ καί ἑπτά χρόνια πεθαίνουν κάθε ἡμέρα μαζί μέ μία Πατρίδα πού χάνεται. Ὄχι. Ἀλλά γιά τούς τρανσέξουαλς, ἡ ἡμερίς ! Ἔτσι .

Καί ἀνέλαβε τό ΚΕΘΙ...

φωτό
Τί εἶναι τό ΚΕΘΙ πού διοργάνωσε τήν ἐκδήλωσιν γιά τούς τρανσέξουαλς ; Κονόμα,μᾶσα καί τσέπωμα κονδυλίων. Γιατί ἡ ἱσότης τῶν φύλων καί ἡ ...διαφορετικότητα,σήμερα,ἔχει πολύ χρῆμα !
ΚΕΘΙ

Καί τό ...σωματεῖο ὑποστήριξης διεμφυλικὼν :

φωτό
Ἄ, ναί καί τήν ὑποστήριξιν τῆς ΜΚΟ PRAKSIS. Ἄλλη γερή κονόμα ἀπό ἐκεῖ !

Ἡ ἡμερίδα ἔλαβε χώραν στήν αἴθουσα συνεδρίων τῆς γενικῆς γραμματείας ἐνημέρωσης καί ἐπικοινωνίας. Ἡ ΓΓΕΕ ἔχει ὑπαχθεῖ ἀπό τό 2015,ὡς δημόσια ὑπηρεσία ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ στόν πρωθυπουργό. Καταλάβατε; ...

Γιά καμαρῶστε τους : 

 
 

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ...

Ἑλλάς Αἰώνιον


sxolianews.blogspot