Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

1.000.000 Αυγά Αγνώστου Ταυτότητας Ποιότητας και Προέλευσης της MEGAFARM

ΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΤ 623 19.04.2017

 

Παλέτες 87 Χ 10.800 αυγά, σύνολο αυγών = 936.000 αυγά αγνώστου ταυτότητας και ποιότητας. Παραγωγικές ποσότητες… ΚΙΝΑΣ ??.
Έπειτα από έλεγχο των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους χώρους της εγκατάστασης κέντρου ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών με την επωνυμία ΜΕΓΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 87 παλέτες αυγών (10.800 αυγά έκαστη παλέτα)  τα οποία δεν έφεραν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
http://tinyurl.com/kf8bo8p ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 11:46

ΑΥΓΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού
κοινού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει για τους ελέγχους που διενεργούνται στα αυγά, επισημαίνοντας τα ακόλουθα :
 Στις 01-03-2017, ημέρα Τετάρτη, ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχαν σε μεικτό κλιμάκιο υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.) το οποίο διενήργησε έκτακτο έλεγχο σε εγκατάσταση κέντρου ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών.
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
α) στους χώρους της εγκατάστασης 87 παλέτες αυγών (10.800 αυγά έκαστη παλέτα) τα οποία δεν έφεραν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα αυγά κατασχέθηκαν.
Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ισχυρίστηκε ότι τα αυγά προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Οι ελεγκτές αναζήτησαν τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον προορισμό των αυγών για βιομηχανική χρήση αλλά αυτά δεν επιδόθηκαν. Μέχρι την προσκόμιση των προαναφερθέντων εγγράφων καθώς και εκείνων που αποδεικνύουν την ιχνηλασιμότητα των αυγών που διήλθαν τον προηγούμενο μήνα από το κέντρο ωοσκόπησης, οι παραπάνω ποσότητες αυγών θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.
β) από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεβλήθησαν πρόστιμα και συνεχίζεται ο έλεγχος παραστατικών.
γ) από την Οικονομική Αστυνομία εντοπίστηκαν να απασχολούνται στην εταιρεία τρεις (3) εργαζόμενοι δίχως να είναι καταχωρημένοι στους Πίνακες Προσωπικού που επεδείχθησαν.
δ) Από τους επιθεωρητές της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. παρελήφθησαν δεδομένα με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.  Πηγή: insider.gr