Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο 15/12/18 12 μ.μ. στην Πλατεία Συντάγματος θα γίνει Αυτόνομη Ακομμάτιστη Μαθητική Πορεία για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.


Σάββατο 15/12/18 12 μ.μ. στην Πλατεία Συντάγματος θα γίνει Αυτόνομη Ακομμάτιστη Μαθητική Πορεία για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.
(Εστάλη από αναγνώστη)