Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ    Το κείμενο που ακολουθεί στάλθηκε από αναγνώστη μας στις συνεργαζόμενες τράπεζες του, το παραθέτουμε προς ενημέρωση ή και χρήση των αναγνωστών μας. Το κίνημα δεν πληρώνω ή στάση πληρωμών θεωρούμε ότι είναι επιτατική ανάγκη να αναπτυχθεί. Το ιστολόγιο μας μαζί με φορείς και άλλα φιλικά ιστολόγια κινείται σε αυτή τη γραμμή., 2012

Προς
Τράπεζα
Τμήμα καθυστερήσεων
Κύριοι/-ίες
Στις 7 Νοεμβρίου 2012, η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016. Το πρόγραμμα προβλέπει εφαρμογή, μέσω των επόμενων προϋπολογισμών, μέτρων που απαιτήθηκαν από τους δανειστές της χώρας, προκειμένου να χορηγηθεί το ποσό των 31 δις €. Από το ποσό αυτό, το 80% ήτοι 25 δις € διατίθενται στο τραπεζικό σύστημα για ανακεφαλαιοποίηση.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αποτελείται από ιδιωτικά εμπορικά τραπεζικά καταστήματα (μετοχικού χαρακτήρα). Η συγκεκριμένη ανακεφαλαιοποίηση, γίνεται χωρίς την έγκριση των πολιτών και μέσω της φορολογίας τους, θα την αποπληρώνουν για αρκετά χρόνια.
Επειδή ως πολίτης αυτής της χώρας, δανείζομαι για να χρηματοδοτήσω ιδιώτες, χωρίς ανταπόδοση, αλλά με φορολογική επιβάρυνση, ενώ παράλληλα οι τράπεζες διατηρούν τον ιδιωτικό χαρακτήρα τους χωρίς να πρόκειται να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, αποφασίζω ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ:

ΜΕΙΩΣΗ (κούρεμα κατά τη μοντέρνα έκφραση) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΟΥ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 30%, συνεπεία της μείωσης των εισοδημάτων μου τουλάχιστον κατά 40% και λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης της αγοράς.

Αδιαπραγμάτευτοι όροι από την πλευρά μου είναι η διατήρηση του ύψος του επιτοκίου μου και η διατήρηση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, με μείωση της μηνιαίας δόσης αντίστοιχης της μείωσης του κεφαλαίου.
Περιμένω την έγγραφη απάντησή σας.

Μετά τιμής