Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Πρόστιμο στη Γ.Γ.Π.Σ για διαρροή προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων


Πρόστιμο ύψους 150.00 ευρώ επέβαλε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για την διαρροή προσωπικών δεδομένων των φορολογουμένων στην Ελλάδα, καθώς έκρινε ότι η Γενική Γραμματεία παραβίασε την υποχρέωσή της για λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, έπειτα από ελέγχους, που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2012 σε εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνεχίστηκαν εντός του 2013 και σε άλλες εταιρείες, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες εξ αυτών είχαν στην κατοχή τους μεγάλο πλήθος φορολογικών δεδομένων φυσικών προσώπων, τα οποία παρέπεμπαν ευθέως στη Γ.Γ.Π.Σ. ως πηγή προέλευσης των δεδομένων και είχαν υποστεί ήδη παράνομη επεξεργασία, αφού βρέθηκαν στην κατοχή εταιρειών.

Σε ότι αφορά τα ευρεθέντα προσωπικά (φορολογικά) δεδομένα, αυτά αφορούν τουλάχιστον τα έτη από το 2000 έως και το 2012 και περιλαμβάνουν:
-Στοιχεία του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη από το 2003 έως και το 2009 και εν μέρει για το 2012
  -Στοιχεία του εντύπου Ε2 για το οικονομικό έτος 2006 -Στοιχεία του εντύπου Ε9 -Στοιχεία του ΕΤΑΚ -Στοιχεία της έκτακτης εισφοράς του ν. 3986/2011 για το οικονομικό έτος 2011 -Στοιχεία του μητρώου φορολογουμένων -Στοιχεία των σημειωμάτων περαίωσης του έτους 2010 -Στοιχεία τελών κυκλοφορίας οχημάτων για τα έτη από το 2006 έως και το 2012
Τέλος, η Αρχή Προστασίας κάλεσε τη Γ.Γ.Π.Σ να λάβει μέτρα ασφάλειας για την αποτροπή αθέμιτης πρόσβασης και διάδοσης των δεδομένων, καθώς και μέτρα για την ανίχνευση και διερεύνηση τυχόν περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και να ενημερώσει την Αρχή για την πορεία της υλοποίησής τους. 

zougla.gr

Από το: