Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 

 Το ΙΝΚΑ Πειραιά - ΔΙ.ΚΑ.Π. και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, υποστηρίζουμε ενεργά τον αγώνα των αναφερόμενων ακολούθως δικηγόρων, για την διασφάλιση των προσωπικών μας δεδομένων, ενάντια στην παράνομη επεξεργασία τους.

Διαμαρτυρόμαστε για κάθε είδος πρόστιμου που έχει επιβληθεί και όχι μόνο για τα 100€ των ανεμβολίαστων άνω τον 60 ετών. 

Η διαμαρτυρία θα πρέπει να γίνει από ολόκληρο τον Ελληνικό λαό, ανεξαρτήτου εμβολιασμού και ηλικίας, επειδή η κυβέρνηση για να επιβάλλει τα πρόστιμα, καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα,  την ελευθερίας μας καθώς και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν την υγεία και όχι μόνο.

« « « στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.patrona @ yahoo.gr το παρακάτω κείμενο με συμπληρωμένα τα στοιχεία σας: 


Συμφωνώ και προσυπογράφω το κείμενο “ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εξουσιοδοτώ τους Δικηγόρους Στέλλα Πατρώνα, Γιώτα Τσέλιου και Αναστάσιο Κώνστα, να την κοινοποιήσουν και να τη δημοσιεύσουν.


Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση κατοικίας:  » » »

Η συλλογή υπογραφών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το βράδυ της 27/3/2022.

Συγκρότηση νομικής επιτροπής για την υποστήριξη της ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων


Συγκροτήθηκε νομική επιτροπή για την υποστήριξη της “ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ” για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς για την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής Προστασίας Συγκροτήθηκε νομική επιτροπή για την υποστήριξη της Προσωπικών Δεδομένων και θα συγκοινοποιηθεί προς (α) τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου (β) τον Συνήγορο του Πολίτη, (γ) τον Πρόεδρο της Βουλής (δ) τους Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων : ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ 25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και (ε) τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους δικηγόρους: Ελένη Ευστρατίου, Μαρία Θεοφανούδη, Αναστάσιο Κώνστα, Σπύρο Μαρκέτο, Νάσια Μιχελή , Δημήτρη Μπελαντή, Βασίλη Παπανικολάου, Στέλλα Πατρώνα, Νότα Πρωτονοτάριου και Γιώτα Τσέλιου.

Η συλλογή υπογραφών θα συνεχισθεί έως τις 27/3 και η “ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” θα κοινοποιηθεί στις 29/3, καθώς η ανακοίνωση της αναστολής του προστίμου των 100 ευρώ είναι μια καλή εξέλιξη, ωστόσο παραμένει το θέμα της παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μας βάσει της οποίας επιβλήθηκε πρόστιμο 50 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας μέχρι τη δικαίωση των πολιτών και την τιμωρία των υπευθύνων για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

Το κείμενο της ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

“ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ

Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

Τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Τον Συνήγορο του Πολίτη

Τον Πρόεδρο της Βουλής

Τους Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Ομάδων :

ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ

ΚΙΝΑΛ

ΜΕΡΑ 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου

Με την παρούσα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την σκανδαλώδη ανοχή και ολιγωρία που επιδεικνύετε στην παράνομη επεξεργασία από δημόσιους φορείς των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που περιέχονται α) στο Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α` 256) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, γ) στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 δ) στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α` 215), δ) στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID- 19 του εικοστού ενάτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α`75) ε) στο Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού και στ)  στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του ν. 3892/2010.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 ν. 4624/2019 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, πρέπει η επεξεργασία αυτή να είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και εφόσον είναι: (α) απαραίτητος ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων, διότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εσφαλμένες (β) αναγκαία για την αποτροπή κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια ή για τη διασφάλιση φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, (γ) αναγκαία για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (δ) αναγκαία για την αποτροπή σοβαρής βλάβης στα δικαιώματα άλλου προσώπου και (δ) απαραίτητη για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών. Ειδικά δε για την επεξεργασία των ειδικών (ευαίσθητων) δεδομένων του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ η παράγράφος 2 του άρθρου 24 προβλέπει ότι πρέπει να πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και επιπλέον να εφαρμόζεται και μια από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ εξαιρέσεις.

Επειδή εν προκειμένω η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό του ελέγχου, της διαπίστωσης παραβάσεων και της επιβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ν. 4865/2021 - ανεξάρτητα από την αμφισβητούμενη συνταγματικότητα της υποχρέωσης αυτής - δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 24 του ν. 4624/2019 και είναι παράνομη.

Επειδή, παρότι το εν λόγω θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες σας για την αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχου και έρευνας, έχει ήδη ζητηθεί η παρέμβασή σας με την επείγουσα έκκληση που σας απηύθυναν καθηγητές ΑΕΙ και νομικοί στις 8.3.2022 και έχετε ήδη λάβει γνώση της με αριθ. Πρωτ. 12186/25.2.2022 γνωμοδότησης του DPO του Υπουργείου Υγείας, στην οποία ομολογειται η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Επειδή ειδικά για την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊο COVID-19, με την παράγραφο 11 του εικοστού ένατου άρθρου της ΠΝΠ 30/3/2020 (ΦΕΚ Α 75/2020) υφίσταται ειδική πρόβλεψη ότι τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ τουλάχιστον, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να εκπληρώσετε τα καθήκοντα που αρμόζουν στο θεσμικό σας ρόλο προς προάσπιση του δικαιώματος που μας αναγνωρίζεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος και το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας.

ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

Ελένη Ευστρατίου

Μαρία Θεοφανούδη

Αναστάσιος Κώνστας

Σπύρος Μαρκέτος

Νάσια Μιχελή

Δημήτρης Μπελαντής

Βασίλης Παπανικολάου

Στέλλα Πατρώνα

Νότα Πρωτονοτάριου

Γιώτα Τσέλιου

 Περισσότερες λεπτομέρειες: diktioenkat.blogspot.com

    ΠΗΓΗ: http://inkadikap.blogspot.com/2022/03/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ιστολόγιο μας δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Παρακαλούμε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες, επίσης οι σχολιασμοί σας να μη ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας.
Σχόλια τα οποία περιέχουν ύβρεις, θα διαγράφονται.
Τα σχόλια πλέον ελέγχονται από τους διαχειριστές του ιστολογίου, γιαυτό θα υπάρχουν καθυστερήσεις στην εμφάνιση τους. Γενικά γίνονται όλα αποδεχτά, εκτός από αυτά που είναι διαφημίσεις ή απάτες.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
(επικοινωνία:eleftheroi.ellines@gmail.com)